Stacks Image 33552
Stacks Image 33554

Vi har utnämnts till DN Gasellföretag år 2016.

Kooperativ Bemanning är ett unikt bemanningsföretag i Norge.

Vi erbjuder Norges högsta löner för sjuksköterskor. Vårt mål är du som jobbar för oss ska tjäna så mycket som möjligt.

Välkommen att ta kontakt med oss!